Træthed er og kan skyldes mange  sygdoms årsager, fejlernæring m.m., som bør findes og behandles.Træthed kan deles op i flere områder, som i mange tilfælde griber ind i hinanden. Nogen former for træthed kan aldersbestemmes med hensyn til årsagssammenhæng.

Delområder omkring træthed kan f.eks. være følgende 10 områder o. m. a.

1)      Udbrændthed. ( En forholdsvis ny problemstilling omkring stress, psykisk/fysisk træthed.)

2)      Jernmangel.    ( 2 ud af 5 kvinder (piger) i alderen 12—15 til ca.50 år lider af jernmangel.)

3)      Lavt blodsukker + overvægt medfører mange følgesygdomme.

4)      Dårlig søvn—hvis ikke vi får vores tiltænkte søvn, så kommer vi ind i en und cirkel.

5)      Alle former for sygdomme.

6)      Sygdomme under udvikling begynder med træthed. ( Specielt blodsygdomme )

7)      Underernæring med dårlig kost eller næringsoptagelse i mave tarmsystem.

8)      Mavesyre problemer med mavesår eller under udvikling.

9)      Hovedpine/migræne.

10)   Vandladningsproblemer med  frygtfuld afbrudt nattesøvn  en gang i timen  i  årevis .

For alle trætheds områder gælder, at man må prøve, at finde ud af årsagssammenhængen og så behandle disse. Mange mennesker med forskellige former for træthed mobiliserer en stærk vilje og trodser trætheden, andre opgiver everet, det kan man også, men det kan føre til udbrændthed, hvor nogen tyr til misbrugsproblemer i forsøg på at kompensere eller flygte fra problemerne. På en måde, så kan man godt forsøge at flygte, mobilisere en stærk vilje m.m., men dette vi føre til udvikling af livsforkortende sygdomme, som kan være under udvikling i mange år. Derfor skal man gå i behandling i en periode og indtage de relevante midler i overflod, så årsagerne  behandles og trætheden bliver mindre eller helt forsvinder. og dette er der mange alternative  behandlings måder, metoder og midler til, men én behandling gør det ikke. Derfor søg  alternativ  behandling..